31. окт. 2016.

бр. 149/2015. Криза нарације

149_page

I ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
уредник проф. др Александар Прњат

Александар Прњат, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Иван Миленковић, ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА КАО КУЛТУРА ЗАБОРАВА
Иван Младеновић, ЏОН РОЛС О ПОЛИТИЧКОЈ КУЛТУРИ ДЕМОКРАТСКОГ ДРУШТВА
Стефан Мићић, ЈАВНИ УМ КАО ОСНОВА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У ЛИБЕРАЛНИМ ДЕМОКРАТИЈАМА: ИДЕЈА И ПРОБЛЕМИ
Јелена Ђурић, ПЕРМАКУЛТУРА КАО НОВА ПОЛИТИЧКА КУЛТУРА
Маја М. Ћук, РОДНА ПОЛИТИКА У РОМАНИМА ЛЕТО ПРЕ СУМРАКА ДОРИС ЛЕСИНГ И ЖИВОТИ ДЕВОЈАКА И ЖЕНА АЛИС МАНРО
Милица Станковић, КОНСТРУКЦИЈА ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ КРОЗ КОНЦЕПТ ИДЕАЛНЕ ЖЕНЕ У САВРЕМЕНОЈ ЖЕНСКОЈ ШТАМПИ У СРБИЈИ

II КРИЗА НАРАЦИЈЕ
уредница проф. др Владислава Гордић Петковић

Владислава Гордић Петковић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Мирјана Маринковић, НАРАТИВНЕ ИГРЕ ОРХАНА ПАМУКА
Бојана Ковачевић Петровић, БУМ И НОВИ ТОКОВИ ХИСПАНОАМЕРИЧКЕ ПРОЗЕ
Аријана Лубурић Цвијановић, РАЗУЂЕНОСТ НАРАЦИЈЕ НОВОГ КОСМОПОЛИТСКОГ РОМАНА: ДЕЈВИД МИЧЕЛ, АТЛАС ОБЛАКА
Викторија Кромбхолц, САВРЕМЕНА ПРОЗА У ЧУДНИМ КОСТИМИМА: МОТИВ ТРАНС-ОДЕВАЊА У РОМАНИМА САРЕ ВОТЕРС
Ида Јовић, НАРАТИВНА ТЕХНИКА У РОМАНИМА ВАШЉИВА ПАЛАТА И ЉУБАВ ЕЛИФ ШАФАК
Драгољуб Ж. Перић, НАРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРИКАЗИВАЊА ХЕНДИКЕПИРАНОСТИ КАО ДРУГОСТИ У СРПСКОМ РОМАНУ НА ПОЧЕТКУ ХХI ВЕКА
Ирена Ђукић, ВРЕМЕ КРИЗА
Предраг Родић, НАРАТИВНИ АСПЕКТИ ХИПЕРТЕКСТА

III ИСТРАЖИВАЊА
Соња Оцић, ЕЛЕКТРОНСКА КЊИГА
Јована Караулић, КОНТЕКСТ МЕДИЈСКОГ СПЕКТАКЛА У УСЛОВИМА ДРУШТВЕНЕ КРИЗЕ

IV ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Марина Лукић Цветић и Драгана Мартиновић, ПРИКАЗИ УМЕТНИЧКИХ ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У 2015. ГОДИНИ

V IN MEMORIAM
УСПОМЕНА НА ДУШИЦУ ДУДУ МИЛОВАНОВИЋ

keyboard_arrow_down
01. апр. 2016.

30. 03. 2016. Промоција 148. броја часописа КУЛТУРА

Нови број часописа КУЛТУРА представљен је у среду 30. марта у 12 сати у Галерији Завода за проучавање кутурног развитка.

На промоцији су говорили:
Академик Владета Јеротић, уредник теме Појам спирале у култури,
проф. др Владимир Вулетић, уредник теме Социологија у новом кључу,
проф. др Радосав Пушић, аутор текста у поглављу Појам спирале у култури
проф. др Александар Прњат, главни уредник часописа КУЛТУРА

web_prom

Упознајте се са садржајем броја 148.

keyboard_arrow_down
15. март 2016.

бр. 148/2015 Појам спирале у култури; Социологија у новом кључу

148_web

I ПОЈАМ СПИРАЛЕ У КУЛТУРИ  
уредник академик Владета Јеротић

УВОДНА РЕЧ
Владета Јеротић, СПИРАЛА И СПИРАЛНИ ПУТ КАО МОГУЋИ СМИСАО ИНДИВИДУАЦИЈЕ – ХРИШЋАНСКО ВИЂЕЊЕ
Бојан Јовановић, СПИРАЛНО СТВАРАЊЕ И РАЗАРАЊЕ
Радосав Пушић, СПИРАЛА КАО ВЕЧНО НАМОТАВАЊЕ И РАЗМОТАВАЊЕ ИСТОГ: КИНЕСКИ УГАО
Зорица Кубурић, СПИРАЛА РАЗВОЈА И/ИЛИ СУНОВРАТА
Ђурa Радишић, О СПИРАЛИ ЗЛАТНОГ ПРЕСЕКА И ФИБОНАЧИЈЕВОМ НИЗУ БРОЈЕВА

II СОЦИОЛОГИЈА У НОВОМ КЉУЧУ
уредник проф. др Владимир Вулетић

Владимир Вулетић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Стефан Мандић, ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У СВЕТСКОМ КАПИТАЛИСТИЧКОМ СИСТЕМУ
Јелена Пешић, ПРОЦЕСИ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ПЕРЦЕПЦИЈИ ГРАЂАНКИ И ГРАЂАНА ПОСТ-ТРАНЗИЦИОНЕ СРБИЈЕ
Јелисавета Вукелић, КО СУ ЕКОЛОШКИ АКТИВИСТИ И ЛИДЕРИ ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА У СРБИЈИ
Ивана Павловић, ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАТОВА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНИМ УЏБЕНИЦИМА ИСТОРИЈЕ
Драган Станојевић, МАСКУЛИНИТЕТ И ОЧИНСТВО: ОПШТА СКИЦА ИДЕНТИТЕТА МУШКАРАЦА КАО ОЧЕВА
Божидар Филиповић, КРИТИКА И ДОМЕТИ ТЕОРИЈЕ ГЛОБАЛНОГ ЈЕЗИЧКОГ СИСТЕМА
Наташа Jовановић, ЗНАЧАЈ ИЗБОРНЕ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И РАЗВОЈ МИНИМАЛНОГ НИВОА ДЕМОКРАТИЈЕ

III ИСТРАЖИВАЊА

Велимир Б. Поповић, МЕСТО ПРОСТОРА У ДУШИ ИЛИ ПРЕИСПИТИВАЊЕ ПСИХОТЕРАПИЈСКИХ ФАНТАЗИЈА ПРОСТОРА И ТЕЛА
Даница Столица, ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ТЕОРИЈА РЕЦЕПЦИЈЕ
Предраг Максић, УЛОГА САВРЕМЕНОГ ДИЗАЈНА У КОНТЕКСТУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ
Радомир Стојановић и Бранко Красојевић, СЕГМЕНТИ ТРАЖЊЕ У ПРОМОЦИЈИ ТУРИЗМА БЕОГРАДСКИХ ПРИГРАДСКИХ ОПШТИНА

IV ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
Милош Ћипранић, РЕЧ О АРХИТЕКТУРИ
Вук Вуковић, КАКО СЕ ПРАВИ ДОБАР РАДИО

keyboard_arrow_down
10. дец. 2015.

Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2016. години

Преузмите упутство за предају рукописа

Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2016. години су следећи:

 1. Пријем текстова за пролећни 150. број је до 20. марта 2016. године; главна тема у овом броју часописа је Лаж у уметности и култури, коју припрема и уређује проф. др Владислава Гордић Петковић;

2. Пријем текстова за летњи 151. број је до 15. маја 2016. године; главна тема у овом броју часописа јесте Кафана: то сјајно треће место, коју припрема и уређује проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић;

3. Пријем текстова за јесењи 152. број је до 15. јула 2016. године; главна тема у овом броју часописа је Хумано, трансхумано и постхумано у култури и уметности, коју припрема и уређује проф. др Ангелина Милосављевић Аулт и Естетизација политике, политизација естетике, коју припремају и уређују проф. др Ангелина Милосављевић Аулт и проф. др Александар Прњат;

4. Пријем текстова за зимски 153. број је до 20. октобра 2016. године; главна тема у овом броју часописа је Етичко читање уметности, коју припремају и уређују проф. др Александар Прњат и др Уна Поповић.

keyboard_arrow_down
18. нов. 2015.

Промоција 146. и 147. броја часописа КУЛТУРА

Промоција двају нових бројева часописа за теорију и социологију културе и културну политику КУЛТУРА – бр. 146 Студије културе (Ј. Ђорђевић и А. Прњат, прир. ) и бр. 147. Контекст у уметности и медијима (А. Милосављевић Аулт и М. Станковић, прир.) одржана је у среду, 18. новембра у 12 сати у Галерији Завода, ул. Риге од Фере бр. 4.

На промоцији су говорили:
Проф. др Јелена Ђорђевић, уредница теме Студије културе у 146. броју,
проф. др Ангелина Милосављевић Аулт, уредница теме Контекст у уметности и медијима у 147. броју,
доц. др Маја Станковић, уредница теме Контекст у уметности и медијима у 147. броју,
проф. др Александар Прњат, главни уредник часописа КУЛТУРА и уредник теме Студије културе у 146. броју и
Марина Лукић Цветић, одговорна уредница часописа КУЛТУРА и в. д. директор Завода за проучавање културног развитка

146_147_inside_web

keyboard_arrow_down
10. нов. 2015.

бр. 147/2015. Контекст у уметности и медијима

147_kultura_web

I KOНТЕКСТ У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА

Ангелина Милосављевић Аулт и Маја Станковић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Маја Станковић, ПОЈАМ КОНТЕКСТА – РАЗЛИЧИТИ ТЕОРИЈСКИ ОКВИРИ
Јован Чекић, ПЕРМАНЕНТНА КРИЗА
Мишко Шуваковић, СКИЦЕ ЗА ТЕОРИЈУ НОВИХ МЕДИЈА
Милан Радовановић, ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА УМЕТНОСТИ
Љубомир Маширевић, УТИЦАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА БУДУЋНОСТ КЊИГЕ
Иван Миленковић, ПАРАДОКСИ КОНТЕКСТА: ХЕТЕРОТОПИЈЕ МИШЕЛА ФУКОА
Милица Рашић, ПОРЕКЛО КАО ГРИМАСА: НИЧЕОВО СХВАТАЊЕ ГЕНЕАЛОГИЈЕ
Саша Милић, ПОДЗЕМЉЕ И ЊЕГОВ КОНТЕКСТ
Маида Груден и Мара Прохаска Марковић, КОНТЕКСТУАЛНЕ ПРАКСЕ У ОКВИРУ УМЕТНИЧКЕ РЕЗИДЕНЦИЈЕ ЦИМЕР
Срђан Тунић, УКИJО-Е ИЗМЕЂУ ПОП АРТА И (ТРАНС)КУЛТУРНЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
Жељка Пјешивац, ПОСТАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ПОЉЕМ: ПИТЕР АЈЗЕНМАНОВ ГАЛИСИЈСКИ ГРАД КУЛТУРЕ

II ИСТРАЖИВАЊА

Владимир Ментус, ЕКОНОМСКИ РАСТ И СУБЈЕКТИВНО БЛАГОСТАЊЕ У РАЗВИЈЕНИМ ЗЕМЉАМА
Дејан Масликовић, ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНКЛУЗИВНОСТИ
Исидора Кораћ, СТАВОВИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА О ПРЕДМЕТУ ЛИКОВНА КУЛТУРА
Бориша Апрцовић, УЛОГА СТВАРАЛАШТВА У ФИЛОЗОФИЈИ ИСТОРИЈЕ НИКОЛАЈА БЕРЂАЈЕВА
Предраг Родић, ЛОГИКА ОТЕЛОВЉЕНОГ СУБЈЕКТА И САВРЕМЕНА КУЛТУРА

III ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Милена Жикић, КOЈУ ИНФОРМАЦИЈУ ПРЕНОСИМО И КАДА ЋУТИМО
Петар Анђелковић, ТРАНЗИЦИЈА

keyboard_arrow_down
10. нов. 2015.

бр. 146/2015. Студије културе

146_kultura_web

I СТУДИЈЕ КУЛТУРЕ

Јелена Ђорђевић и Александар Прњат, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Јелена Ђорђевић, ПОЛИТИЧНОСТ СТУДИЈА КУЛТУРЕ – ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ
Хајрудин Хромаџић, КРИТИЧКА АНАЛИЗА ДИСКУРСА МЈЕРА ШТЕДЊЕ И КАПИТАЛИСТИЧКЕ ХЕГЕМОНИЈЕ У ПЕРСПЕКТИВИ КУЛТУРАЛНИХ СТУДИЈА
Горан Каузларић, NEW AGE ДУХОВНОСТ И КУЛТУРНА ЛОГИКА КАСНОГ КАПИТАЛИЗМA
Мила Турајлић, КУЛТУРА СЕЋАЊА НА ЛИК ЈОСИПА БРОЗА ТИТА У ПОСТ-ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ДОКУМЕНТАРНИМ СЕРИЈАМА
Искра Крстић, ЏЕНТРИФИКАЦИЈА БЕОГРАДА, БУДИМПЕШТЕ И ПРАГА
Љиљана Гавриловић, АНТРОПОЛОГ У СИНТЕТИЧКОМ СВЕТУ
Владислава Гордић Петковић, ВИРТУЕЛНИ СВЕТОВИ У СРПСКОЈ ЖЕНСКОЈ ПРОЗИ
Ана Вукадиновић, ПУТ ОД ХЕРОЈА ДО АНТИХЕРОЈА И УЖИВАЊЕ У ТЕЛЕВИЗИЈСКИМ АНТИХЕРОЈСКИМ НАРАТИВИМА
Соња Оцић, ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ КАО ИГРА ПОПУЛАРНОГ И УЗВИШЕНОГ
Виолета Стојменовић, РЕФЛЕКСИ СТУДИЈА КУЛТУРЕ У РОМАНУ МАО II ДОНА ДЕ ЛИЛА
Борислава Вучковић, ПРАЗНИЧНА ТРПЕЗА

II ИСТРАЖИВАЊА

Јасмина Арсенијевић, КОЛЕКТИВНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КАО ДРУШТВЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
Клара Тот-Глемба, СТРАТЕГИЈА КУЛТУРЕ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
Душко Кузовић, ПРИХОД ОД АРХИТЕКТОНСКЕ БАШТИНЕ
Владимир Кривошејев, ЛУВР ЛЕНС – НОВА ПАРАДИГМА МУЗЕЈА КАО ГЕНЕРАТОРА РАЗВОЈА ОКРУЖЕЊА
Александрија Ајдуковић, СМРТ – ОД ТАБУА ДО ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ
Ана Стојановић, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ГРАДА БЕОГРАДА (2011)
Љубица Бељански-Ристић, Маша Вукановић и Александар Крел, КУЛТУРНА ПАРТИЦИПАЦИЈА И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

III ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Адам Нинковић, ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА СЕЛА
Димитрије Стефановић, ВЕКОВИ ЈЕЗИКА И ПИСМЕНОСТИ

keyboard_arrow_down
21. апр. 2015.

Часопис КУЛТУРА бр. 144 – Мапирање политике простора и бр. 145 – Признања и награде у култури

Промоција двају нових бројева часописа одржана је у понедељак 27. априла у 12 сати у Галерији Завода.

На промоцији су говорили:

Проф. др Мариела Цветић, уредник теме Мапирање политике простора у 144. броју,
др Милош Немањић, уредник теме Признања и награде у култури у 145. броју,
проф. др Александар Прњат, главни уредник часописа КУЛТУРА
Марина Лукић Цветић, одговорни уредник часописа КУЛТУРА и в. д. директора Завода за проучавање културног развитка

kultura_front

keyboard_arrow_down
21. апр. 2015.

бр. 145/2014. Награде у култури

145_kultura_front

I ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА У СРБИЈИ

Милош Немањић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Бранимир Стојковић, О ПРИРОДИ НАГРАДЕ
Владислава Гордић Петковић, КЊИЖЕВНИ КАНОН И КЊИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА: НАГРАДЕ И КРИТИЧКИ СУД
Предраг Н. Драгојевић, О КУЛТУРИ НАГРАЂИВАЊА У САВРЕМЕНОМ ЛИКОВНОМ ЖИВОТУ СРБИЈЕ
Дејана Прњат, СРПСКЕ ДРЖАВНЕ НАГРАДЕ ЗА КЊИЖЕВНО СТВАРАЛАШТВО ОД 1945. ДО 1980. ГОДИНЕ
Милош Немањић, ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ НАГРАДА У СРБИЈИ
Бојана Вукотић, НАГРАДА ЗА НАЈЧИТАНИЈУ ИЛИ НАЈБОЉУ КЊИГУ
Љиљана Манић, Татјана Миливојевић и Марија Алексић, ДРУШТВЕНИ СМИСАО НАГРАДА У КУЛТУРИ И ЊИХОВО АМБИВАЛЕНТНО ДЕЈСТВО НА СТВАРАОЦЕ
Саша Ћирић, ДОКСОЛОГИЈА ПРАЗНИНЕ ИЛИ ДА ЛИ ЈЕ НЕКО ВИДЕО ЦИЦА МАЦУ

II НОВИНАРСТВО И НОВИ МЕДИЈИ

Веселин Кљајић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Веселин Кљајић и Милица Кљајић, ПОСТНОВИНАРСТВО У ЧЕТВРТОЈ ТЕХНОЛОШКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ
Слободан Пенезић, НОВОТЕХНОЛОШКА РЕВОЛУЦИЈА, МЕДИЈСКА ЕГЗИСТЕНЦИЈА И УЛОГА НОВИНАРСТВА
Милан Радовановић, ТЕОРИЈА ТЕКСТА И НОВИ МЕДИЈИ
Мелина Николић, ДИСКУРЗИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ИЗБЕГАВАЊЕ ОДГОВОРА У КОНФРОНТАЦИОНОМ ИНТЕРВЈУУ
Олег Јекнић, НОВИ МЕДИЈИ ИЛИ НОВИ ИНТЕРФЕЈСИ?
Ивана Ерцеговац и Марко Средојевић, COPY/PASTE НОВИНАРСТВО И ИНТЕРНЕТ: ПОЛОВНИ ПРОИЗВОД У НОВИМ МЕДИЈИМА

III ИСТРАЖИВАЊА

Никола Божиловић, АНТИНОМИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ РОКЕНРОЛА ШЕЗДЕСЕТИХ
Ивана Поповић, ПОСТОЈЕЋА И МОГУЋА УЛОГА СТРАТЕГИЈА И ИНСТРУМЕНАТА КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ

IV ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Владимир Н. Спичановић, ОД РАЗУМЕВАЊА ДО ЉУБАВИ
Марина Лукић Цветић и Драгана Мартиновић, ПРИКАЗИ УМЕТНИЧКИХ ИЗЛОЖБИ У ГАЛЕРИЈИ ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА У 2014. ГОДИНИ

keyboard_arrow_down
01. апр. 2015.

Бр. 144/2014. Нова музеологија – Мапирање политика простора

br_144

I НОВА МУЗЕОЛОГИЈА ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Ангелина Милосављевић Аулт, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Ангелина Милосављевић Аулт, НОВА МУЗЕОЛОГИЈА КАО ЧИЊЕНИЦА САВРЕМЕНОСТИ
Милица Божић Маројевић, ИЗАЗОВИ НОВЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ У ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ ДИСОНАНТНОГ НАСЛЕЂА
Бојана Спасојевић, МАЛРО И ДЕЛОШ – ЈЕДАН РАЗГОВОР О МУЗЕЈУ
Драгана Мартиновић, НОВЕ СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ У ФУНКЦИЈИ

ТРАНСФОРМИСАЊА МУЗЕЈА У СРБИЈИ

Јелена Павличић, БАШТИНА И ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ РАЗУМЕВАЊА: БОГАТСТВО АКУМУЛАЦИЈЕ – СНАГА ИМАГИНАЦИЈЕ
Вишња Кисић, СТВАРАЛАЦ, СА-УЧЕСНИК, КРИТИЧАР, КОНЗУМЕНТ?
Милан Попадић, ИСХОДИ НОВЕ МУЗЕОЛОГИЈЕ ИЛИ КАКО ЈЕ РОМАНОПИСАЦ ПОСТАО МУЗЕОЛОГ
Александра Николић, КОНЗЕРВАЦИЈА НА ТАСУ НОВОГ МУЗЕЈА
Марија Павловић, РАЗВОЈ ОЛИМПИЈСКОГ МУЗЕЈА ПОСМАТРАН КРОЗ ПРИЗМУ ПРОСЛАВЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ОЛИМПИЗМА У СРБИЈИ

II МАПИРАЊЕ ПОЛИТИКА ПРОСТОРА

Мариела Цветић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Андрија Филиповић, ПОЛИТИЧНОСТ САВРЕМЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Бранка Кузмановић ПРОСТОРНА ИНТЕРАКТИВНА ИНСТАЛАЦИЈА – ТРАН(СПО)ЗИЦИЈЕ
Јасмина Чубрило, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И ИЗЛОЖБЕНЕ ПОЛИТИКЕ: ОКТОБАРСКИ САЛОН
Младен Пешић, ИЗЛОЖБЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ НАЦИОНАЛНИХ ПАВИЉОНА НА СВЕТСКИМ И БИЈЕНАЛНИМ ИЗЛОЖБАМА
Мариела Цветић, УЧИНЦИ СУБВЕРЗИЈА УМЕТНИЧКИХ ПРАКСИ У ПРОСТОРИМА: DAS UNHEIMLICHE ФОКУС
Срђан Атанасовски, СТУДИЈЕ НАЦИОНАЛИЗМА И ЗАОКРЕТ КА ПРОСТОРУ: О КОНЦЕПТУ НАЦИОНАЛНЕ ТЕРИТОРИЈЕ

III ИСТРАЖИВАЊА

Здравко Пено, КРИЗА ХРИШЋАНСКОГ ИДЕНТИТЕТА И КРИЗА КУЛТУРЕ
Александар Добријевић, СТОЈАНОВИЋЕВО ТУМАЧЕЊЕ РИЧАРДА ХЕРА
Ацо Дивац, УМЕТНОСТ НАПАДА, ИЛИ КАКО ИЗЛОЖИТИ НАСИЉЕ
Давор Лазаревић, ДЕЛОВИ КУЛТУРНОГ МОЗАИКА ПИРОТА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

IV ПРИКАЗИ

Милан Јелић, ПРЕД МАЛИМ ЕКРАНОМ

keyboard_arrow_down

Резултати од 31 до 40 од 55