РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСА

  • Професор др Владислава Гордић Петковић (главна уредница)
  • Др Вук Вукићевић (одговорни уредник)
  • Професор др Дејана Прњат
  • Мр Драгана Мартиновић
  • Др Љубодраг Ристић
  • Професор др Александар Кадијевић
  • Професор др Милета Продановић
  • Др Слободан Мрђа
  • Пеђа Пивљанин (извршни уредник)

kultura@zaprokul.org.rs
tel. 011/2187 637

 

РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА КУЛТУРА

 

Бројеви 1–12: Слободан Цанић, Драгутин Гостушки, Триво Инђић, Вујадин Јокић, Стеван Мајсторовић (одговорни уредник), Даница Мојсин, Мирјана Николић, Небојша Попов, Богдан Тирнанић, Милан Војновић и Тихомир Вучковић.

Бројеви 13/14–18: Слободан Цанић, Триво Инђић, Вујадин Јокић, Света Лукић, Стеван Мајсторовић (одговорни уредник), Милош Немањић, Мирјана Николић, Миодраг Петровић, Небојша Попов, Милан Војновић и Тихомир Вучковић.

Бројеви 19–32: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић, Света Лукић, Слободан Машић, Ранко Мунитић, Милош Немањић (одговорни уредник), Мирјана Николић и Ружица Росандић.

Бројеви 33/34–36/37: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић, Миливоје Иванишевић, Света Лукић, Ранко Мунитић, Милош Немањић (одговорни уредник), Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.

Број 38: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Света Лукић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.

Бројеви 39 и 40: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.

Бројеви 41–47: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливојe Иванишевић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић.

Бројеви 48/49–64: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливојe Иванишевић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић.

Бројеви 65/66/67–70: Иван Чоловић, Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливојe Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.

Бројеви 71–75: Иван Чоловић, Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.

Бројеви 76–77: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, Миливоје Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић (одговорни уредник), Дарко Танасковић, Сретен Вујовић.

Бројеви 78–95: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, Јелена Ђорђевић, Миливојe Иванишевић, Бојан Јовановић, Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић (oдговорни уредник), Дарко Танасковић, Сретен Вујовић.

Бројеви 96–97: Невена Даковић, Милена Драгићевић Шешић, Јелена Ђорђевић, Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић (oдговорни уредник), Бојан Јовић, Иван Куцина, Ратка Марић, Бранимир Стојковић.

Бројеви 98–100: Невена Даковић, Милена Драгићевић Шешић, Јелена Ђорђевић, Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић (oдговорни уредник), Иван Куцина, Ратка Марић, Бранимир Стојковић, Дивна Вуксановић.

Број 101: др Невена Даковић, др Милена Драгићевић Шешић (главни уредник), др Јелена Ђорђевић, др Весна Ђукић Дојчиновић, мр Александра Ђуричић, др Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић, мр Иван Куцина, др Ратка Марић, др Бранимир Стојковић, др Дивна Вуксановић.

Број 102: мр Бранислав Димитријевић, Смиља Чупић, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић, др Милан Вукомановић.

Број 103/104: мр Бранислав Димитријевић, Смиља Чупић, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), Душан Ч. Јовановић, мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић, др Милан Вукомановић.

Број 105/106: Татјана Бокан, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић, Смиља Вукелић, др Милан Вукомановић.

Бројеви 107–115: Татјана Бокан, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић, др Милан Вукомановић.

Бројеви 116–121: др Ивана Спасић, др Зорица Томић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), др Мишко Шуваковић, др Милан Вукомановић, др Александар Прњат, мр Ивана Ђокић, мр Бошко Милин, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, Татјана Гарчевић, Пеђа Пивљанин (секретар).

Бројеви 121132: др Миланка Тодић (главна уредница), др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана Венцл и Пеђа Пивљанин (секретар).

Бројеви 132137: др Миланка Тодић (главна уредница), др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др Весна Микић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана Венцл и Пеђа Пивљанин (секретар).

Бројеви 138153: др Александар Прњат (главни уредник), Марина Лукић Цветић (одговорна уредница), др Милош Немањић, др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић, мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа, Пеђа Пивљанин (извршни уредник).

Од 154. броја: др Владислава Гордић Петковић (главна уредница), др Вук Вукићевић (одговорни уредник), др Дејана Прњат, мр Драгана Мартиновић, др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић, др Александар Кадијевић, др Слободан Мрђа, Пеђа Пивљанин (извршни уредник).

 

ИЗДАВАЧКИ САВЕТИ ЧАСОПИСА КУЛТУРА

 

Чланови Издавачког савета у времену од 1974 до 1977. године: Александар Ацковић (председник), Владимир Јовичић, Слободан Глумац, Радмила Перишић, Александар Б. Костић, Мирјана Стефановић, Јован Јанићијевић, Станислав Сташа Живковић, Стеван Мајсторовић, Верољуб Павловић, Милош Немањић.

Године 1977. изабрани су нови чланови Издавачког савета: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Стеван Мајсторовић, Милош Немањић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић.

Бројеви 41–44: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Стеван Мајсторовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић.

Бројеви 45/46–64: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић.

Бројеви 65/66/67–90: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, Родољуб Степановић.

Напомена: од 91. до 94. броја без Издавачког савета.

Број 95: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић.

Бројеви 96–100: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван Ивић, Јован Јанићијевић.

Бројеви 101 и 102: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Веселин Илић, др Иван Ивић, др Јован Јанићијевић.

Бројеви 103/104 и 105/106: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Иван Ивић, др Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић.

Напомена: од 2003. године без Издавачког савета.