Култура бр. 152 / 2016 Хумано, трансхумано и постхумано у култури и уметности • Естетизација политике и политизација уметности


Редакција: др Милош Немањић

др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић,

др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић,

мр Драгана Мартиновић, др Слободан Мрђа

Секретар и извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Главни уредник: др Александар Прњат

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Завод за културу

Превод на енглески и лектура превода: Tатјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Илустрације: слике групе уметника са изложбе

Савремена православна слика у галерији Завода за

културу; аутор наведене изложбе и репродукција слика

различитих уметника је Рајко Р. Каришић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марина Лукић Цветић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 011 2187 637, E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Aleksandar Prnjat);

Published quarterly by Center for Study in Cultural

Development, Belgrade, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Retro Print d.o.o.,

Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: у јесен 2016. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања

Републике Србије

Садржај


Хумано, трансхумано и постхумано у култури и уметностиЕстетизација политике и политизација уметностиИстраживања
Осврти

Број 152 / 2016


Хумано, трансхумано и постхумано у култури и уметности • Естетизација политике и политизација  уметности Преузми број