Култура бр. 13-14 / 1971 Религија и савремено друштво


РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ


ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ


ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ


КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ


ТИПОГРАФСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ

ЖАРКО РОШУЉ


Овај тематски број посвећен религији уредили су

Небојша Попов и Милан Војновић.

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 25-716 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.-- дин.

двоброја 20. Годишња претплата 40.-- дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком "За часопис Културу".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд

Садржај


Трајање

Документи

Погледи

Истраживања

Осврти

ВераIn Memoriam

Уметност

Преводи

Полемика о књижевној левици
Дискусија

Број 13-14 / 1971


Религија и савремено друштво Преузми број