Култура бр. 9 / 1970 Култура број 9


РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

МИЛИЈА СТАНИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖИ

ЏОНИ РЕЉИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 25-716

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.-- динара. 

Годишња претплата 40.-- динара. Рукописе слати

у два примерка с резимеом.

Организација штампе и дистрибуција:

Новинско издавачка установа

"INTERPRESS - MEĐUNARODNA POLITIKA"

Претплата се шаље на адресу:

"INTERPRESS - MEĐUNARODNA POLITIKA"

Београд, Немањина 34, п.ф. 413, бр. жиро рачуна

608-3-1434-2 с назнаком "За часопис Културу"

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд

Садржај


Аргументи


Документи

Истраживања

Трибина


Теме
Осврти

Прикази

Број 9 / 1970


Култура број 9 Преузми број