Култура бр. 12 / 1971 Култура број 12


РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

МИЛИЈА СТАНИЋ

КОРЕКТОР

ЛЕНЧИЦА РАДОЈЧИЋ

ЦРТЕЖИ

МИХАИЛО ЂУРИЋ - ТИКАЛО

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 25-716

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.-- динара. 

Годишња претплата 40.-- динара. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком "За часопис Културу".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд

Садржај


ДокументиИстраживања

Трибина


ТемеОсвртиIn Memoriam

Прикази
Број 12 / 1971


Култура број 12 Преузми број