Култура бр. 15 / 1971 Париска комуна


РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)


ДАНИЦА МОЈСИН


МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ


ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ


ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ


КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ


Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд


Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 


Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.-- дин.

двоброја 20. Годишња претплата 40.-- дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком "За часопис Културу".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд

Садржај


Париска комуна


Истраживања

Теме


Осврти


Прикази
Број 15 / 1971


Париска комуна Преузми број