Култура бр. 16 / 1972 Култура број 16


РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖИ

НАДЕЖДА ВИТОРОВИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.-- дин.

двоброја 20. Годишња претплата 40.-- дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком "За часопис Културу".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд

KULTURA - Review for Cultural Theory and Policy

(Editor in Chief Stevan Majstorović) Beograd, 

Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published quarterly by 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 1. Annual subscription U.S. $ 4 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Belgrade Banks 608- 620-1-1-320/02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

Садржај


Аргументи

Истраживања


Теме


Личности и дела


Осврти
Прикази


Број 16 / 1972


Култура број 16 Преузми број