Култура бр. 17 / 1972 Међународни културни односи


РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖ НА КОРИЦАМА

НАДЕЖДА ВИТОРОВИЋ

МЕТЕР

ЖАРКО СТОЈАНОВИЋ

Овај тематски број посвећен МЕЂУНАРОДНОЈ КУЛТУРНОЈ

САРАДЊИ уредили су Мајкл Ј. Флак и Стеван Мајсторовић.

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.-- дин.

двоброја 20.-- дин. Годишња претплата 40.-- дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком "За часопис Културу".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for Cultural Theory and Policy

(Editor in Chief Stevan Majstorović) Beograd, 

Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published quarterly by 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 1. Annual subscription U.S. $ 4 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Belgrade Banks 608- 620-1-1-320/02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд.

Садржај


Међународни културни односиБрој 17 / 1972


Међународни културни односи Преузми број