Култура бр. 18 / 1972 Култура број 18


РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖИ

СЛАВОЉУБ ЧВОРОВИЋ

МЕТЕР

ЖАРКО СТОЈАНОВИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.-- дин.

двоброја 20.-- дин. Годишња претплата 40.-- дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком "За часопис Културу".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Stevan Majstorović), 

Beograd, Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 1. Annual subscription U.S. $ 4 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Beogradska banka 608- 620-1-1-320/02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд.

Садржај


Истраживања

Трибина


ТемеОсврти


ПриказиЗбивања

Број 18 / 1972


Култура број 18 Преузми број