Култура бр. 102 / 2001 Медијска култура 90-их: Политика спектакла


Савет: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко Бугарски

(председник), др Радослав Ђокић, др Веселин Илић, др Иван Ивић,

др Јован Јанићијевић

Редакција: мр Бранислав Димитријевић, Смиља Чупић (секретар),

мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник),

мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић,

др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић, др Милан Вукомановић

Опрема: Боле Милорадовић

Ликовни прилози: Љубисав Милуновић

Лектор/коректор: Мира Биљетина

Припрема за штампу: "Меркур", Београд

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

За издавача: Весна Ђукић-Дојчиновић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, тел. 637-565

Часопис излази четири пута годишње

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног развитка,

Риге од Фере 4,

жиро-рачун 40806-603-2-8836 с назнаком "За часопис Култура"

E-mail: zaprokul@infosky.net

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of Culture and

for Cultural Policy (Editor in Chief dr Jelena Đorđević), Beograd,

Rige od Fere 4, tel. 637-565 Published quarterly by Zavod za

proutavanje kulturnog razvitka (Center for Study in Cultural

Development), Beograd, Rige od Fere 4

Радове слати у два штампана прирнерка и на дискети (у програму

Word), уз резиме на енглеском језику

штампа: "Меркур", Београд

Тираж: 300

штампање завршено: јануара 2002.

Издавање овог броја Културе помогли су Министарство културе

Републике Србије и Фонд за отворено друштво

Садржај


Културна политика

Медијске звезде 90-их: политика спектакла
Култура у новом кључу


Читање филмаПриказиИз страних излога
Број 102 / 2001


Медијска култура 90-их: Политика спектакла Преузми број