КАФАНА У РАВНИЧАРСКОМ СЕЛУ: ОД БИРЦУЗА ДО КАФИЋА


Тема текста: Кафана - то сјајно треће место
Кључне речи: кафана модерно село кафе традиционално функције rural
Аутор текста: Срђан Шљукић и Никола Волић

У овом раду су приказани налази социолошког истраживања кафана у селу Стапар, које се налази на територији Града Сомбора, у северозападном делу Србије. У истраживању је кориштен метод студије случаја, а резултати су показали да је сеоска кафана/кафе важна установа сеоског друштва, јер обавља више функција од значаја за село. Такође је установљено да се у сеоским кафанама/кафеима, на особен начин, преплићу традицонално и модерно.

Број 151 / 2016


Кафана: то сјајно треће место Преузми број

Текст


Преузми текст