ПОРУКА У БОЦИ: ИЗАЗОВИ СТРАТЕШКОГ КОНЦИПИРАЊА ЈАВНЕ И КУЛТУРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ СРБИЈЕ


Тема текста: Савремени медији и ПР
Кључне речи: Србија јавна дипломатија културна дипломатија стратешки аспекти
Аутор текста: Љиљана Рогач Мијатовић

У првом делу рада разматра се концепт јавне дипломатије у склопу промена парадигми међународних односа, које се одвијају у радикално измењеном глобалном окружењу. Јавна дипломатија се анализира превасходно кроз културне аспекте, у односу на остале концепте, као што су пропаганда и „брендирање нације“. Други део рада посвећен је идентификацији кључних проблема са којима се Република Србија суочава у погледу конципирања и спровођења јавне и културне дипломатије. Анализира се институционални оквир и ефекти досадашњих политика репрезентације Србије у иностранству. Указује се на неопходност дугорочног синхронизованог ангажовања различитих актера на пољу јавне и културне дипломатије Републике Србије, а у циљу афирмације не само политичке позиције и угледа у свету, већ и зарад јачања њених економских и других развојних потенцијала.

Број 139 / 2013


Савремени медији и ПР Преузми број

Текст


Преузми текст