ОНЛАЈН ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ


Тема текста: Савремени медији и ПР
Кључне речи: комуникација друштвени медији интернет ПР односи са јавношћу онлајн односи с јавношћу (ПР) е-ПР
Аутор текста: Тамара Вученовић

У раду „Онлајн односи с јавношћу“, тема истраживања су односи с јавношћу у дигиталној ери, посебно онлајн (online) - основне карактеристике и особености, потенцијал веба (wеb) за е-ПР, изазови и предности дигиталне комуникације. Кратак преглед одабраних теоријских радова у којима се критички промишљају и дефинишу онлајн односи с јавношћу, такође је овде представљен. Анализиран је и потенцијал мреже за дијалог, јавну расправу и интерактивност, као и потенцијал блогова и друштвених мрежа за односе с јавношћу у дигиталном 21. веку. У закључку рада дат је кратак критички приказ места, улоге и потенцијала онлајн ПР-а.

Број 139 / 2013


Савремени медији и ПР Преузми број

Текст


Преузми текст