ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ У КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ


Тема текста: Савремени медији и ПР
Кључне речи: стратегија односи са јавношћу дечији културни центри институције културе непрофитне организације
Аутор текста: Ивана Теодоровић

Тема „Односи с јавношћу у културним центрима за децу и младе’’ настао је као потреба систематизације теоријских и практичних сазнања у анализи, планирању, дефинисању и примени стратегија развоја односа с јавношћу у културним центрима за децу и младе. У раду је приказано истраживање феномена потребе изграђивања успешних интерних и екстерних односа с јавношћу у области културе, као и формулисање посебних стратегија комуникације за сваку циљну групу у институцијама културе за децу и младе. За ове институције значајан циљни сегмент представљају управо деца, која као циљна група имају веома специфична обележја, па самим тим неопходно је да се за њих развију посебне стратегије комуникације, које би, поред забавне и атрактивне, требало да имају и педагошку димензију. Образовни односи с јавношћу и анимациона делатност имају за циљ стварање нове публике и интересовања за активности институције, али и подстицање развоја културних потреба и стицање културних навика.

Број 139 / 2013


Савремени медији и ПР Преузми број

Текст


Преузми текст