КУЛТУРА – ТЕУРГИЈА


Тема текста: Култура и демократија - 50 година часописа Култура
Кључне речи: култура духовност стваралаштво теургија Личност
Аутор текста: Јасмина Ахметагић

Култура схваћена као професионално-радни сектор супротстављена је и по својој садржини и по централном вредносном усмерењу духовности, која се у раду узима као критеријум стваралаштва и стваралачке личности. Духовност, оријентисана на трансцендирање коначности, а не на њено осмишљавање, представља почело из којег извире аутентично уметничко дело. Цена демократизације културе јесте свођење уметничког дела на производ. Насупрот култури и културном производу стоји теургија и онтологија уметничког дела. Такво је гледиште утемељено на православно-теолошком разумевању културе.

Број 160 / 2018


Култура и демократија - 50 година часописа Култура Преузми број

Текст


Преузми текст