РИЈАЛИТИ У ДОБА ИЗГУБЉЕНЕ АУТЕНТИЧНОСТИ


Тема текста: Ријалити програми у Србији - глобални или национални феномен
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Драган Ћаловић

Аутор текста полази од схватања да савремено разумевање преноса уживо као нарочитих аргумената објективности, не треба тражити у претпоставци недовољне информисаности јавности о могућностима злоупотребе медијског извештавања, колико у потреби проналажења чврстих упоришта реалног, која се, суочена са готово безнадежном потрагом, опире свакој рационалности. У времену дестабилизовања реалног, стварност бива у потпуности апсорбована такође стварним, но конструисаним догађајем. У тексту је парадигматична манифестација овог процеса препозната у успону ријалити програма. Стварност ријалитија заправо је стварност конструисања догађаја који укида саму стварност – нешто што би се могло назвати негативном реалношћу. Иако је овде реч о неаутентичној, односно конструисаној догађајности, тиме што заузима простор стварног, њено произвођење у тексту је поистовећено са поступком демијуршко гстварања, а медијска индустрија са својеврсним демијургом новог, тзв. медијског доба. Деперсонализација и индустријска заснованост савременог демијурга сагледани су у кореспонденцији саразвојем визије неаутентичног живљења, те појавом негативне реалности која нагриза простор стварног.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст