РЕЖИРАНА РЕАЛНОСТ ИЛИ РЕП КОЈИ ЈУРИ ПСА


Тема текста: Ријалити програми у Србији - глобални или национални феномен
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Јелена Сладојевић Матић, Драган Илић и Јасна Милошевић Ђорђевић

Рад се бави анализом културолошких, психолошких и комуниколошких образаца којима се може објаснити популарност и пријемчивост публике која конзумира ријалити програме. Ови програми су у нашој средини почели да се емитују 2006. године кроз формат Великог Брата, и од тада њихова гледаност не опада. У раду смо се бавили специфичностима овог телевизијског формата, комуникационим процесима који путем тенденциозно усмераваних улога и образаца понашања доводе до жељених „исхода” као и психолошким перспективама које могу појаснити мотивацију публике да се инволвира у конзумацију ових садржаја. Нека од психолошких објашњења популарности ових програма могу се објаснити високим степеном идентификације са актерима који екстернализују најинтимније садржаје из свог унутрашњег света као и аналитичким концептом Сенке која се односи на инфериорне и неприхватљиве унутрашње садржаје који су део људске природе и често се пројектује на маргинализоване групе. Коначно смо се бавили ширим друштвеним контекстом који погодује одржавању и „неговању” ове форме јавног дискурса. 

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст