РИЈАЛИТИ ПРОГРАМИ – АПСУРД МЕДИЈСКЕ СЛОБОДЕ ИЛИ ИЗРАЗ МЕДИЈСКОГ ТРЖИШТА


Тема текста: Ријалити програми у Србији - глобални или национални феномен
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Милан Ђорђевић

Полазећи од премисе да је садржај медија претежно одређен економском основом система у којима функционишу, у раду се испитује феномен ријалити програма као део шире тенденције трансформације медијског простора у поље садржаја забавног карактера, што даље олакшава комодификацију целокупне медијске сфере. Користећи изворе у области медијске политике и етике медија, као документе актуелних дешавања у медијском простору Србије, анализира се структура ријалити програма уз указивање на интересантну, мада прикривену везу овог медијског жанра и норми неолибералног радног окружења. Основни циљ рада је да се истражи у којој мери и на који начин се комодификацијом реалности и приватности људи, под изговором остваривања медијске слободе, нарушавају основни принципи етичког деловања медија у друштву. 

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст