ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА – ГЛАВНЕ МЕТОДОЛОШКЕ ДИЛЕМЕ


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Слађана Ђурић

У последњих двадесетак година визуелни методи постају изразито популарни, што је добрим делом подстакнуто развојем дигиталних уређаја са фотоапаратима и камерама чиме је знатно олакшано креирање огромних количина визуелног материјала. У литератури се као најзначајнија предност овог приступа наводи да се његовом адекватном применом могу остварити драгоцени увиди у разнолике сегменте друштвеног живота, да се уочи оно што је често невидљиво, а тиче се свакодневног искуства актера и важних друштвених процеса. Циљ овог рада јесте да се представе главне методолошке дилеме које су отворене широм применом визуелних истраживања. У раду се најпре даје кратак историјат развоја примене визуелног истраживачког приступа, након чега се сумирају методолошке дилеме са којима се савремени истраживачи суочавају у главним фазама истраживања која следе традицију овог приступа.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст