КАРАКТЕРИСТИКЕ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА И МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У ИСТРАЖИВАЊИМА МАРГИНАЛНИХ ГРУПА


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Јасмина Петровић и Нина Павловић

Премда често употребљавана за истраживање различититих научних проблема, студија случаја као истраживачка стратегија, још увек изазива отворене дебате о њеним епистемолошким дометима и начину примене. Кроз анализу основних карактеристика студије случаја, те комплексних истраживачких задатака које она може да реши и кроз упућивање на ток реализације таквих истраживања, указује се на домете и ограничења њене примене у истраживању проблема и тема које се односе на маргинализоване појединце и групе. Упознатост истраживача са сложеношћу једног од најзахтевнијих истраживачких приступа у методологији друштвених наука, каква је израда студије случаја, кључни је услов њене успешне примене. Стога је намера аутора овог текста да у томе помогну истраживачима, поготову онима без искуства. Сматрамо потребним разграничити њену смислену употребу од покушаја истраживања која неретко дезавуишу њен прави смисао, сводећи је искључиво на приказ илустративних примера животних трајекторија појединаца и група с руба одређене заједнице, без јасног образложења методолошких поступака који претходе.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст