МЕТОД СЛУЧАЈА – КОНЦЕПТ И ПРАКСА


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Срђан Шљукић и Марица Шљукић

Овај рад посвећен је методу случаја, квалитативном методу о којем се у српској социологији није много писало. У првом делу аутори разматрају сам концепт метода случаја и његове главне врсте, одлике и ограничења. Метод случаја је нарочито погодан за истраживања на социолошки „непознатом терену“, а једна од његових главних карактеристика јесте коришћење већег броја квалитативних и квантитативних техника за прикупљање података. Други део рада представља методолошку анализу истраживања које су аутори реализовали коришћењем метода случаја. За разлику од неких других метода, метод случаја обично нуди близак контакт са живим и конкретним друштвеним светом.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст