ГРЕШКЕ УЗОРКА У ИСТРАЖИВАЊИМА У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Снежана Стојшин и Владан Видицки

Поштујући принцип прецизности научног сазнања, јасно је да сваки корак у истраживању мора бити прецизно испланиран и спроведен. Међутим, чини се да се овај принцип посебно односи на планирање, односно, бирање узорка у истраживањимау друштвеним наукама. Циљ рада је да се уз кратке напомене офазама планирања узорка, анализирају грешке које се могу јавити при планирању и одабиру узорка и укаже на њихово могуће превазилажење. Грешке које се могу јавити у процесу узорковања класификоване су у односу на неколико критеријума: пре свега, у односу на тип узорка, односно да ли се јављају код узорака који се заснивају или не заснивају на теорији вероватноће, а затим и у односу на фазу у којој се јављају. Анализирана је и веза између величине узорка, репрезентативаности узорка и могућих грешака.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст