МЕТОДОЛОШКА ПИТАЊА У ИСТРАЖИВАЊИМА АФЕКТИВНОГ БЛАГОСТАЊА


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Владимир Ментус и Татјана Ментус Кандић

У раду су представљена методолошка питања у испитивању афективног благостања у савременим друштвеним истраживањима. Афективно благостање се може одредити каобаланс између доживљених позитивних и негативних афеката. Упрвом делу рада су изнети досадашњи налази о природи афеката,њиховој међусобној повезаности и о појединим когнитивним предрасудама везаним за самопроцењивање доживљавања афеката.Затим су хронолошки представљени најчешче коришћени методимерења и истакнуте предности и недостаци сваког од њих. Ту спадају мерни инструменти који садрже и само један и више ајтема,инструменти за мерење како интензитета, тако и учесталостии трајања доживљавања афеката, инструменти који се заснивајукако на самопроценама, тако и на проценама других људи, и какосубјективни тако и различити објективи мерни инструменти. Ураду су представљени и примери великих међународних истраживања која укључују испитивање афективног благостања на национално репрезентативним узорцима. У завршном делу су изнетенеке од препорука за даља истраживања и закључна разматрања.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст