АНАЛОГНЕ И ДИГИТАЛНЕ ВЕЛИЧИНЕ И МОГУЋНОСТИ ЊИХОВОГ KОРИШЋЕЊА У ДРУШТВЕНОМ ИСТРАЖИВАЊУ


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Србобран Бранковић

Рад се бави разликама између аналогних и дигиталних величина и могућностима које оне могу да допринесу друштвеном истраживању. Kонстатује се да је дигитализација дала снажан замах мерењу у друштвеним наукама, тиме што се на тој платформи производе велике количине спецификованих података ишто се на тај начин омогућава опсежније и квалитетније описивање, објашњење и разумевање друштвених појава. Податке којисе користе у друштвеном истраживању аутор класификује у три групе: 1) „чисти”, изворни подаци, настали на дигиталној платформи, 2) чисти аналогни подаци и 3) подаци који су по својствуделом дигитални, а делом аналогни. Потом се свака од те три групе анализира са становишта њихових могућности и ограничења у друштвеном истраживању.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст