ПРИМЕНА КВАНТИТАТИВНИХ МЕТОДА У АНАЛИЗИ ФИЛМСКИХ, МЕДИЈСКИХ И ДРАМСКИХ ТЕКСТОВА


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Милош Милошевић и Василија Антонијевић

Циљ овог рада је да прикаже и предложи коришћење статистичких квантитативних и квалитативних метода истраживања у анализи филмских, медијских и драмских текстова. У ту сврху у студији случаја анализиран је филм Нестала, коришћењем анализе контраста, анализа структуре конфигурацијe, корелациона анализа, анализа дистанци, факторска анализа. Статистичке анализе су урађене праћењем 17 ликова и 2 појаве, са 6 варијабли. Филм је анализиран у целости, али и подељен на мање наративне целине. Резултати анализа су показали да је примена статистичких метода довела до откривања дубинских слојева драмског текста, а не до тривијализације проблема и процеса закључивања. Због тога су предложене да постану део методолошке апаратуреу анализи филмских, медијских и драмских текстова.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст