ПРОБЛЕМ ДЕФИНИСАЊА И ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ ПОЈМА СОЦИЈАЛНА ИСКЉУЧЕНОСТ


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Јована Зубац

Социјална искљученост јавља се као један од главних проблема савремених друштава. У питању је процес у којем се појединци или групе искључују из могућности, прилика, права која произилазе из политичких, економских, социјалних сфера, која су им загарантована уређењем одређеног друштва. Један од основних проблема са којима се социолози, али и други истраживачи сусрећу јесте управо различито, често непотпуно, дефинисање социјалне искључености, што у многоме отежава истраживања. Из тог разлога, проблем дефинисања и операционализације појма социјалне искључености представља веома важан корак у истраживању ове појаве. У литератури је приметан врло мали број покушаја операционализације овог појма, а често се не прави разлика и не препознаје граница између појмова социјалне искључености и сиромаштва, јер се концепт социјалне искључености често користио као замена за појам сиромаштво. У оквиру овог рада, расправљаће се о проблему дефинисања социјалне искључености, оосновним приступима и његовој операционализацији. Предмет истраживања је анализа појма социјална искљученост. Циљ рада је да се кроз метод дефиниције појма, односно кроз стварање прецизне и потпуне, пре свега, социолошке дефиниције појма социјална искљученост, кроз анализу његових димензија, операционализује овај појам и дође до индикатора потребних за његово истраживање.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст