ПРИЛОГ МЕТОДОЛОГИЈИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА


Тема текста: Методологија савремених друштвених истраживања - проблеми и перспективе
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Лука Нешковић

Мјерљивост истине у науци одвија се у оквирима методологије, коју дефинишемо и као науку о науци. Често се заборавља да наука, као дјелатност духа, почива на филозофским претпоставкама да је истина постојана, да се може спознати,и да је она вриједност сама по себи. У заобилажењу ових премиса, односно узимањем науке као датости, неријетко долази до цикличних појава у њеним сферама, у којима не само да нема новог сазнања, већ се и старе спознаје непрестано рециклирају, испуњавајући ступце редовима лишеним суштине и форме. Поред осврта на основне принципе провјерљивсти научне мисли, у овом раду покушаћемо да дамо одговор и на неколико општих питања: шта наука јесте, које су њене границе, која су очекивања научног позива и која је његова улога у савременом свијету.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст