ХУМАНИСТИЧКИ АСПЕКТИ АРХИТЕКТУРЕ У ТРАКТАТИМА ФРАНЧЕСКА ДИ ЂОРЂА МАРТИНИЈА


Тема текста: Истраживања
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Тадија Стефановић

У раду је истражена тема хуманистичких аспеката архитектуре у трактатима Франческа ди Ђорђа Мартинија. Питања хуманистичког у архитектонском стваралаштву ренесансног доба, урбани простори и намене објеката, неке су од тема Мартинијевог рада. У његовим трактатима била су актуализована размишљања о природи и улози архитектуре и човека у ренесансном свету. Хуманистичка основа била је базирана на човеку, односно оном аспекту у коме је он био мера и циљ ренесансне градитељске праксе. Практична и теоријска интересовања Франческа ди Ђорђа, у највећој мери била су усмерена на војну архитектуру, бедеме, куле и утврђења, по којима је он био нарочито познат, али и црквене грађевине. Стога се може закључити да су његови трактати о архитектури продубили ренесансну градитељску мисао и афирмисали развој хуманистичке традиције.

Број 166 / 2020


Ријалити програми у Србији • Методологија друштвених истраживања Преузми број

Текст


Преузми текст