ДРУГО ЛИЦЕ ЈЕДНОГ


Тема текста: Естетика тела у хришћанству
Кључне речи: теологија вас­кр­се­ње Хри­сто­во вас­кр­се­ње те­ла при­ро­да и чо­век хри­шћан­ска ико­но­гра­фи­ја
Аутор текста: Сергеј Беук

Проблем васкрсења тела био је и остао угаони камен хришћанске вере и наде, али и тачка различитих доктринарних ставова који су обележили целокупну историју хришћанства. У раду смо покушали да из више углова осветлимо феномен тела из перспективе учења о васкрсењу мртвих, пружајући неке од савремених теолошких одговора. Такође, осврнули смо се и на хришћанску иконографију Истока и Запада, односно на естетику Христовог васкрслог тела која сумом симболичких релација отвара сасвим ново гносеолошко, теолошко и естетско поље за разумевање васкрсења телом као најзначајније тајне људског постојања.

Број 167 / 2020


Институт легата и културна политика у Србији • Естетика тела у хришћанству Преузми број

Текст


Преузми текст