ОД МАДОНЕ ДО МАДОНЕ


Тема текста: Естетика тела у хришћанству
Кључне речи: труд­но­ћа у умет­но­сти труд­но­ћа у хри­шћан­ству мај­чин­ство у умет­но­сти те­ло у хри­шћан­ству хри­шћан­ство и поп арт хри­шћан­ство и по­пу­лар­на кул­ту­ра
Аутор текста: Ана Самарџић

Ретке представе трудница у историји уметности условиле су недовољну теоријску заступљеност ове теме, која је тек недавно почела да се проучава. Тело труднице посматрало се у прошлости углавном кроз призму хришћанства које га је чинило проблематичним, али и у представама трудница у уметности и поп култури данашњице могу се пронаћи хришћанске референце уз веома развијену симболику. Са развојем технологије и медицине, сазнања о женском телу постајала су све дубља, а друштвене промене утицале су на ослобађање тела трудница што се одразило и на визуелну културу. У раду се кроз мотив труднице у везу доводе две симболичне фигуре: Богородица (у западнохришћанској традицији Мадона) као централна женска фигура хришћанства и Мадона као симбол популарне културе, а између се хронолошки наводе и анализирају сачувани примери који су мењали слику труднице кроз историју.

Број 167 / 2020


Институт легата и културна политика у Србији • Естетика тела у хришћанству Преузми број

Текст


Преузми текст