ПРЕДСТАВЉАЊЕ ТЕЛА У ИКОНОПИСУ ЂАКОНА СРЂАНА РАДОЈКОВИЋА


Тема текста: Естетика тела у хришћанству
Кључне речи: хри­шћан­ска ико­но­гра­фи­ја ико­но­пис ђа­кон Ср­ђан Ра­дој­ко­вић све­то (обо­же­но) те­ло са­зи­ра­ње но­ва твар
Аутор текста: Отац Иларион Ђурица

У овом раду је на примеру иконописа ђакона Срђана Радојковића приказана естетика одуховљеног тела као нове, преображене твари, што је специфичност његовог иконописања (сликања). Сва иконописана тела речито говоре, у ствари – она проповедају; кроз њих се сазире и слика месијанско спасење – Христово Царство. На иконама нашег ђакона изображава се и лакоћа нематеријалног тела, које се ослобађа пуке телесности кретањему Божанској, Светодуховној хармонији. С обзиром на то да се иконопис о коме се говори заснива на провереним свештеним, сликарским и естетским претпоставкама, света тела су сликана као уравнотежена, складна и сама ослобађају. То и јесте својеврсна нова садржина иконописања у нас.

Број 167 / 2020


Институт легата и културна политика у Србији • Естетика тела у хришћанству Преузми број

Текст


Преузми текст