ШУМА СА СТАЗАМА КОЈЕ СЕ РАЧВАЈУ


Тема текста: Фантастично у култури
Кључне речи: Да­ја­на Вин Џо­унс на­уч­на фан­та­сти­ка еп­ска фанта­сти­ка aр­ту­ри­јан­ски мо­ти­ви
Аутор текста: Тијана Тропин

Овај рад испитује начин на који Дaјана Вин Џоунс у роману Хексвуд користи артуријанске мотиве и повезује их са савременим традицијама фантастичног романа за децу и научне фантастике. Користећи сложену нелинеарну нарацију и богату мрежу интертекстуалних алузија у распону од Томаса Малорија преко Едмунда Спенсера до Т. Х. Вајта, ауторка ствара особен и уметнички успешан жанровски амалгам. Централни концепт романа, варијанта виртуелне стварности у којој појединци преузимају задате идентитете и понашају се у складу с њима, омогућује специфичну, самосвесну употребу мотива преузетих из мита и књижевности.

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст