ИГРЕ У ЕРИ ИМПЕРИЈЕ


Тема текста: Култура видео игара
Кључне речи: геј­минг Им­пе­ри­ја би­о­моћ мно­штво ег­зо­дус
Аутор текста: Ник Дајер Витфорд и Грег Де Појтер

Пред Вама је превод уводног есеја канонске студије о гејминг култури – „Игре Империје: глобални капитализам и видеоигре”, Ника Дајер-Витфорда и Грега де Појтера („Games of Empire: Global Capitalism and Video Games”, University of Minnesota Press, 2009). Без обзира на годину изласка књиге, ово је и даље изузетно користан преглед који, као такав, омогућава пуно разумевање других прилога у оквиру темата. Смештајући културу видео-игара у епистемолошки паспарту који су одредили теоретичари Империје, Мајкл Харт (Michael Hardt) и Антонио Негри (Antonio Negri), аутори су поставили темеље другачијег, критичког проучавања, које почива на дубоком разумевању логике виртуелних игара, на познавању њихове телеологије и њихове рецепције. Њихова културолошко-политиколошка анализа медија инклинирана закључцима о средишњем месту које видео-игре данас заузимају унутар савременог глобалног поретка; тим пре што су у њему заступљене и као средство владања и као (виртуелни) просторборбе и отпора. Право на објављивање превода добијено је љубазношћу аутора и издавача (University of Minnesota Press).

Број 168 / 2020


Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара Преузми број

Текст


Преузми текст