5-6 / 1969

Култура број 5-6

РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

ЈАНКО БРКИЋ

ЦРТЕЖИ

МИРО ГЛАВУРТИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 25-716

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.– динара. 

Годишња претплата 40.– динара. Рукописе слати

у два примерка с резимеом.

Организација штампе и дистрибуција:

Новинско издавачка установа

„INTERPRESS – MEĐUNARODNA POLITIKA“

Претплата се шаље на адресу:

„INTERPRESS – MEĐUNARODNA POLITIKA“

Београд, Немањина 34, п.ф. 413, бр. жиро рачуна 608-3-1434-2, 

с назнаком „За часопис Културу“

Штампа графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд

4 / 1969

Култура број 4

РЕДАКЦИЈА


СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ГРАФИЧКА ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЦРТЕЖИ

ИВАНКА ЖИВКОВИЋ

ЛЕКТОР

МИЛИЈА СТАНИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка, Београд

АДРЕСА

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24, улаз Б

II спрат. Тел. 25-716.

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10 динара. Годишња

претплата 40 динара. Рукописе слати у два примерка, са резимеом.

Организација штампе и дистрибуција:

Новинско издавачка установа „Interpress – Međunarodna politika“

Београд, Немањина 34, п. ф. 413, телефони 641-546 и 642-539.

Претплата се шаље на адресу: „Interpress – Međunarodna politika“

Београд, Немањина 34, п. ф. 413, број жиро рачуна 608-3-1434-2 

с назнаком, „За часопис Културу“.

Штампа Сервис Савеза удружења правника Југославије, Београд,

Пролетерских бригада бр. 74.

7 / 1969

Култура број 7

РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

МИЛИЈА СТАНИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖИ

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ИДЕЈНЕ СКИЦЕ ЗА ПЛАКАТЕ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 25-716

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.– динара. 

Годишња претплата 40.– динара. Рукописе слати

у два примерка с резимеом.

Организација штампе и дистрибуција:

Новинско издавачка установа

„INTERPRESS – MEĐUNARODNA POLITIKA“

Претплата се шаље на адресу:

„INTERPRESS – MEĐUNARODNA POLITIKA“

Београд, Немањина 34, п.ф. 413, бр. жиро рачуна

608-3-1434-2 с назнаком „За часопис Културу“

Штампа графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд