16 / 1972

Култура број 16

РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖИ

НАДЕЖДА ВИТОРОВИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.– дин.

двоброја 20. Годишња претплата 40.– дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком „За часопис Културу“.

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

Штампа графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд

KULTURA – Review for Cultural Theory and Policy

(Editor in Chief Stevan Majstorović) Beograd, 

Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published quarterly by 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 1. Annual subscription U.S. $ 4 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Belgrade Banks 608- 620-1-1-320/02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

17 / 1972

Међународни културни односи

РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖ НА КОРИЦАМА

НАДЕЖДА ВИТОРОВИЋ

МЕТЕР

ЖАРКО СТОЈАНОВИЋ

Овај тематски број посвећен МЕЂУНАРОДНОЈ КУЛТУРНОЈ

САРАДЊИ уредили су Мајкл Ј. Флак и Стеван Мајсторовић.

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.– дин.

двоброја 20.– дин. Годишња претплата 40.– дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком „За часопис Културу“.

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA – Review for Cultural Theory and Policy

(Editor in Chief Stevan Majstorović) Beograd, 

Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published quarterly by 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 1. Annual subscription U.S. $ 4 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Belgrade Banks 608- 620-1-1-320/02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

Штампа графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд.

18 / 1972

Култура број 18

РЕДАКЦИЈА

СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

КОРЕКТОР

ОЛГА МАРТИНОВИЋ

ЦРТЕЖИ

СЛАВОЉУБ ЧВОРОВИЋ

МЕТЕР

ЖАРКО СТОЈАНОВИЋ

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10.– дин.

двоброја 20.– дин. Годишња претплата 40.– дин. Претплата 

се шаље на адресу: Завод за проучавање културног 

развитка, Београд, Немањина 24/II. Жиро рачун 

608-3-1284-10 с назнаком „За часопис Културу“.

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Stevan Majstorović), 

Beograd, Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 1. Annual subscription U.S. $ 4 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Beogradska banka 608- 620-1-1-320/02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

Штампа графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд.

19 / 1972

Култура број 19

РЕДАКЦИЈА

РАНКО БУГАРСКИ

РАДОСЛАВ ЂОКИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

СЛОБОДАН МАШИЋ

РАНКО МУНИТИЋ

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

(одговорни уредник)

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

РУЖИЦА РОСАНДИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

ЦРТЕЖИ

ОЉА ИВАЊИЦКИ

МЕТЕР

ДРАГОСЛАВ ВЕРЗИН

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа „Култура“, Београд, Немањина 24,

II спрат. Телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 15 дин.

Годишња претплата 40 дин. за установе 60 дин. за

иностранство 120 дин. Претплата се шаље на адресу: Завод

за проучавање културног развитка, Београд, Немањина

24/II. Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком „За

часопис ‘Културу'“.

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Miloš Nemanjić), 

Beograd, Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 3. Annual subscription U.S. $ 8 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320091-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

Штампа графичко предузеће „Слободан Јовић“, Београд.