Текстови објављени у часопису Култура на страним језицима накнадно преведени на српски


Александр Куњин, СТРИПОВИ У РУСИЈИ, Култура бр. 165, 2019

Михаил Заславски и Максим Назаренко, ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈA СССР-а ПОСЛЕ 1983. ГОДИНЕ И ЕКОНОМСКО-ПОЛИТИЧКА ПРЕДВИЂАЊА У СТРИПУ ПЈЕРА КРИСТЕНА И ЕНКИЈА БИЛАЛА ЛОВ, Култура бр. 165, 2019

Џон Лент, КРАТАК ПРЕГЛЕД КУЛТУРОЛОШКЕ УПОТРЕБЕ И УЛОГЕ СТРИПА, Култура бр. 165, 2019

Џенг Хуагаи, ТРАДИЦИОНАЛНИ КИНЕСКИ СТРИП, Култура бр. 165, 2019

Дитрих Гриневалд, ВОЉЕН И ОМРАЖЕН, Култура бр. 165, 2019

Беноа Петерс, РУДОЛФ ТЕПФЕР – ИЗУМИТЕЉ И ТЕОРЕТИЧАР СТРИПА, Култура бр. 165, 2019

Текстови објављени у часопису Култура на српском накнадно преведени на стране језике


Tijana Palkovljević Bugarski, GIFT-COLLECTIONS OF THE GALLERY OF MATICA SRPSKA AS A MODEL FOR CHERISHING LEGACIES, Culture No. 167, 2020

Ljiljana Rogač Mijatović, THE HERITAGE OF THE IDEAS AND WORKS OF STEVAN MAJSTOROVIĆ, Culture No. 160, 2018

Milena Dragićević Šešić, CULTURE AND DEMOCRACY, Culture No. 160, 2018

Борис Булатович, ТИПЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, Култура номер 156, 2017