НОВИ ПОКУШАЈИ СИНТЕЗЕ

РУКОВОЂЕЊЕ УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ – СЕМИНАР ЕВРОПСКОГ САВЕТА У БАРСЕЛОНИ

БУДУЋНОСТ УПРАВЉАЊА КУЛТУРОМ