Публикације

ИЗ СТАРИЈЕ СРПСКЕ ЛОГИКЕ

У овом раду указаћемо на неке од станица развоја логике у Србији, од оснивања Лицеја 1836. па све до краја XIX века. Циљ нам је да потцртамо улогу коју је Љубомир Недић, филозоф и књижевни критичар, одиграо у овом погледу. Иако се српска логика овог периода не може похвалити оригиналношћу, Недић је одиграо значајну улогу у излагању савремених резултата енглеске симболичке логике, који ће крајем века, првенствено кроз Фрегеове радове, довести до стварања модерне логике.