Публикације

ПОСТАЈАЊЕ ОБЈЕКТА ПОЉЕМ: ПИТЕР АЈЗЕНМАНОВ ГАЛИСИЈСКИ ГРАД КУЛТУРЕ

Студија се бави разумевањем Делезовог концепта постајања у контексту релација између објекта и поља, кроз Питер Ајзенманов архитектонски пројекат Галисијски град културе. Лоцирајући студију у оквирима онтологије и феноменологије простора, теорије текста и културалне анализе, водећа хипотеза рада јесте да Ајзенманов пројекат Галисијски град културе врши трансгресију језика модернистичке архитектуре замагљујући дистинкције између објекта и поља. Другим речима, Ајзенманова фигуративна форма Галисијског града културе ухваћена је у акту постајања пољем (тектоничном експресијом али и ширим социјалним и културалним контекстом). Развијајући хипотезу кроз историјски, компаративни и теоријско- аналитички метод, водећи циљ студије јесте разумевање архитектуре не као чисто уметничког објекта, ситуације или догађаја, већ као рада који настаје у густој мрежи окружујућих текстова друштвa, пејзажа и културе, који од те мреже није изузет већ настајући усред ње њом одређен али и за њу одређујући. У теоријском контексту студија се позива на истраживања: Жила Делеза, Феликса Гатарија, Колина Роуа, Ле Корбизијеа Жана Лиотара, Розалинде Краус, Жоржа Батаја и Хоми Бабе.