Публикације

БАРАЊА У ВРЕМЕ НОВОСАДСКЕ ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И СТВАРАЊА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ 1918. ГОДИНЕ

Рад је посвећен кратком, али динамичном периоду у историји Барање и то у време стварања прве југословенске државе. Када је реч о простору јужне Угарске (Банат, Бачка, Барања) преломни догађаји су кулминацију имали на новосадској Великој народној скупштини 25. новембра 1918. године, када је донета одлука да се ове територије отцепе од Аустро-Угарске Монархије и припоје Краљевини Србији, односно будућој југословенској држави. Циљ рада је да синтетички прикаже и објасни процесе и догађаје у Барањи непосредно уочи и за време Велике народне скупштине у Новом Саду, закључно са Прводецембарским актом када је створена Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. У писању су коришћене архивска грађа, оновремена штампа и публикације и релевантна историографска литература, како би наведени историјски период био што прецизније и свеобухватније анализиран.