Публикације

ОДНОС БЕОГРАЂАНА ПРЕМА РАЗЛИЧИТИМ ВРСТАМА ГРАФИТА

Графити представљају специфичан вид комуникације младих у урбаним срединама. У питању је веома хетерогена појава, чији се неки облици граниче са уметношћу док други остају у домену вандализма. Истраживање је експлоративног типа и има два основна циља – испитивање процене Београђана о заступљености различитих врста стилизованих и нестилизованих графита на различитим локацијама у граду и утврђивање односа Београђана према графитима и њихове процене прикладности различитих локација за цртање и писање графита. Пригодни узорак од 100 Београђана попунио је екстензивну анкету. Резултати показују да су нестилизовани графити опажени као заступљенији од стилизованих, док је однос према стилизованим графитима значајно повољнији него према нестилизованим. Овај налаз може се објаснити мањим трудом који је потребно уложити у стварање нестилизованих графита, а који пак води њиховој нижој естетској вредности. Одређени јавни простори – зидови који окружују објекте, подземни пролази, надвожњаци и мостови – који се перципирају као најисписанији графитима, уједно се сматрају и најприкладнијим за ову врсту активности.