Публикације

НАУЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У СРБИЈИ – ПОНУДА И ИСКУСТВА КОБСОН-А

Највећи део набавке иностраних научно-техничких информација се у Србији обавља посредством Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (КоБСОН). У раду је дат преглед претплаћених информационих сервиса који се нуди истраживачима у Србији, али и услуга које су у домену библиотекара. Посебно су описана искуства из два најчешће коришћена сервиса (ЕлеЧас и Наши у WoS), као и подаци везани за удаљени приступ. Посебан део рада бави се комуникацијом корисник-библиотекар у електронском окружењу.