Публикације

ЈУГОСЛОВЕНИ И ЈУГОСЛОВЕНСТВО КРАЈЕМ ШЕЗДЕСЕТИХ И ПОЧЕТКОМ СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА

У чланку је описано како је партијски и државни врх Југославије крајем шездесетих и почетком седамдeсетих година 20. века негативно оцењивао сваки покушај да југословенство добије национални смисао, дозвољавајући да то осећање има само политички и идеолошки призвук, иако је идеја југословенства, па и стварања југословенске нације, и даље имала присталице.