Публикације

ЗЛОУПОТРЕБА ЖЕНА У ТЕЛЕВИЗИЈСКОМ И СПОЉНОМ ОГЛАШАВАЊУ

Овај рад обрађује актуелну и значајну тему тржишног комуницирања, и то онај аспект који се тиче огласа и оглашавања, посебно злоупотребе жена у том процесу. Жена је у огласима представљена на различите начине (стереотипно: супруга – мајка, домаћица или декоративно, као украсни предмет), често се акценат ставља само на поједине делове њеног тела, што можемо видети на сваком кораку, почевши од билборда до огласа у дневној и периодичној штампи, као и на телевизији. Тако се женско тело употребљава у најразличитије сврхе, а најешће без разлога, без икакве везе са производом: у огласима за пиво, аутомобилске гуме, аутомобиле. Кад оглашивачи немају бољи начин, али ни маште ни морала, своје производе најчешће продају уз слику лепог женског тела, иако ти исти производи нису намењени нежнијем полу.