Публикације

OПАДАЊЕ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ У ХОЛИВУДУ

Рад има за циљ да покаже растући тренд опадања политичке културе у Холивуду. Од 1960-их и времена новог Холивуда, када су у великој мери водећи редитељи заузимали јасне идеолошке позиције и критички се односили према политичким проблемима тог времена, па све до данашњих дана, присутан је стални пад политичке културе у Холивудском филму. У раду се износи постмодерна теорија Фредрика Џејмсона и Жана Бодријара о садашњем медијском стању, да би на основу те теорије било развијено тумачење у којем се доказује опадање политичке културе Холивуда. У раду се указује на два правца у којима политичка култура слаби у Холивуду. Са једне стране, она је укључена у филм, али кад је то случај онда је она укључена на такав начин да нам се догађаји представљају ван контекста и често на нетачан начин уз иронију, тако да крупни политички проблеми прошлости и садашњости делују банално и безазлено. Други правац који је све уочљивији јесте игнорисање политичких питања у Холивуду. Овај правац опадања политичке културе од почетка XXI века узима све више маха.

ΚΑΛΟΚΑΓΑΘΙΑ И ЕСТЕТИЧКЕ НОРМЕ САВРЕМЕНОГ ХОЛИВУДА

Аутор настоји да испита преплитање појмова лепог и доброг кроз анализу естетичких и моралних стандарда савремене популарне културе, захваћене кроз културолошку парадигму Холивуда, схваћеног не само као филмска школа, већ истовремено као симбол глобалних комерцијалних вредности и естетике. Холивуд се посматра као конзервативан у погледу модерног (и савременог) тренда раздвајања естетике и морала, инсистирајући на снажном паралелизму и корелацији између физичке лепоте протагонисте и моралности његових поступака. Овај однос и његове примене активно се користе у политичкој и идеолошкој пропаганди, најчешће служећи империјалистичким интересима америчке економске и политичке олигархије, али истовремено – поготово у случају уметнички најбољих и критички најхваљенијих филмова – често отворено субвертирају вредности и политичку идеологију америчког и западног друштва уопште. Аутор разматра неколики примера моралних контроверзи које произилазе из холивудских парадигми лепоте, у облику у коме се појављују у ТВ серији Игра престола, истовремено указујући да је холивудска естетика наизглед трајнија и мање подложна променама од холивудске етике, у складу са античким филозофским идеалом καλοκαγαθία.

КЛАСИЧНИ ХОЛИВУДСКИ ФИЛМ И ЊЕГОВЕ МОДИФИКАЦИЈЕ ПОСЛЕ 1960. ГОДИНЕ

Широко је распрострањено гледиште да је класични холивудски филм, као сплет наративних и стилистичких одлика, био формиран већ око 1917. године и да је релативно непромењен остао до 60-их година прошлог века. Шта се десило после тога? Постоје опречна мишљења међу теоретичарима и историчарима филма по овом питању. Овај рад ће изложити основне карактеристике класичног холивудског филма и на неколико примера објаснити како он функционише. Видећемо шта је било пресудно за популарност ове форме не само у САД већ и широм света. Такође, осврнућемо се на развој холивудског наративног филма у неколико последњих деценија и приказати различите теоријске приступе променама које су настале у овом периоду и покушати да дамо наше виђење њихових одлика.