Публикације

ЕТИЧКА ФУНКЦИЈА ПЕСНИШТВА У ЛИКУРГОВОЈ БЕСЕДИ ПРОТИВ ЛЕОКРАТА

У својој јединој сачуваној беседи Против Леократа, Ликург на више места цитира стихове Хомера, Тиртаја, Симонида, Еурипида, као и фрагменте стихова непознатих лирских песника у којима проналази своју основну поетску и говорничку инспирацију. Поменути стихови представљају за овог беседника основу за креирање властитог беседничког стила, система аргументације и моралних погледа на актуелну друштвено-политичку ситуацију. Наша основна намера је да прикажемо до које мере су цитати из античке грчке поезије били у функцији изражавања Ликургових етичких начела и патриотских осећања према угроженом атинском полису.

ИЗМЕЂУ САМООЧИГЛЕДНОСТИ И АРГУМЕНТАЦИЈЕ: ПОНОВО О АНТИСЕМИТСКОМ ДИСКУРСУ

Када сам ставове које заступа Зоран Кинђић означио као самоочигледно антисемитске, он је устврдио да њему, и извесним неименованим особама које је питао за мишљење, то није самоочигледно. Тражио је да за ту оцену понудим аргумент. У овом тексту излажем такав аргумент.