Публикације

ARS AMATORIA, PITANJE LJUBAVI U LA MORT LE ROI ARTUS

Ovaj rad dotiče se problematike ljubavi prikazane u starofrancuskom djelu s arturijanskom tematikom, La Mort le Roi Artus, posljednjem dijelu tzv. Vulgata ciklusa. Na primjeru raznih oblika ljubavi koji su predstavljeni u djelu predočit će se poveznica između toga kako je osjećaj ljubavi, kao i njegove razne manifestacije, opisan u ciklusu te onoga što o ljubavi i emocijama govore tada važeći filozofski pravci. Putem takve usporedbe nastojat će se uvidjeti veza između pojavnosti opisanih u književnom djelu i filozofskih istina.

РЕФЛЕКСИ СТУДИЈА КУЛТУРЕ У РОМАНУ МАО II ДОНА ДЕ ЛИЛА

У раду се на примеру романа Мао II (1991) савременог америчког писца Дона Делила показује могућност да се роман чита и користи као својеврсна романескна студија културе. Полазећи од утицаја који пробој и развој овог врло разгранатог, методолошки неоптерећеног интердисциплинарног подручја има или може да има на конструисање романескног света фокусираног на културне процесе, у раду се издвајају и тумаче неколики аспекти и поједине епизоде и сцене у наведеном роману, како би се показала њихова коренспонденција са подручјима интересовања студија културе, знања из ове области која су у њих инвестирана, значења приказаних културних феномена и тенденција које роман нуди и њихов потенцијални културолошки значај. У фокусу анализе су, пре свега, приказ и тумачење маса, као физичких и као аспекта идентитета и свести, односно одлике дискурса и представа који се њима производе.