Публикације

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА И ЛИСТОВА ИЗ УМЕТНОСТИ, КУЛТУРЕ И СОЦИОЛОГИЈЕ

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА И ЛИСТОВА ИЗ ОБЛАСТИ РЕЛИГИЈЕ (1965-1969)

КЊИГЕ И ЧИТАЊЕ: БИБЛИОГРАФСКИ ИЗБОР ИЗ ПЕРИОДИКЕ 1969-1972.