Публикације

ФОРМА ЉУБАВИ – АПОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ

У раду ћемо покушати да промислимо проблем тела и личности у научно-фантастичној романтичној драми Она (Her) америчког редитеља Спајка Џонза (Spike Jonze) у светлу хришћанске антропологије и теологије личности. Џонзово уметничко дело разумемо као студију случаја везану за конкретне консеквенце појединих феномена постмодерног друштва, као што су отуђење, усамљеност или емотивна нестабилност. Редитељ и сценариста у свом филму предочава све актуалнија питања цивилизацијске, али и појединачне везаности за високе технологије у различитим аспектима живота.

КУЛТУРА КАО ФАНТАЗАМ

У раду истражујем однос појмова “спектакл” и “симулакрум” у контексту савремене уметности и културе. Савремена (западна) култура се појављује као култура спектакла и симулација, барем у свом највећем делу. Ова два појма, штавише, постају готово синоними, односећи се на исти културни феномен. Ради што потпунијег схватања њиховог значења и значаја у савременој култури, појмови су објашњени и са аспекта саме њихове генезе. У раду се посебно истиче низ парадокса који се откривају савременом контекстуализацијом ових појмова.

О НЕОПХОДНОСТИ СТАНДАРДИЗОВАЊА СРПСКЕ ОНТОЛОШКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ

Намјера овога рада је да укаже на проблематичност стања савремене српске онтолошке терминологије, као и на путеве и историјскојезичне, историјскофилософске и методолошке претпоставке трагања за могућим рјешењима и термионолошким побољшањима. У њему се баца свјетлост и на проблем односа језика и философског мишљења.